Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Prawo archiwalne – zmiany

W dniu 29 października 2015 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw teksty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej tj.:

Ww. przepisy będą obowiązywały od 1 listopada 2015 r.

Ponadto od 1 listopada 2015 r. będzie obowiązywał tekst jednolity ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 poz. 1446) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 566).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3988