Prawo archiwalne – zmiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 29 października 2015 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw teksty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej tj.:

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. poz. 1733),
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743).

Ww. przepisy będą obowiązywały od 1 listopada 2015 r.

Ponadto od 1 listopada 2015 r. będzie obowiązywał tekst jednolity ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 poz. 1446) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 566).

Artykuły

Informacja o zmianie przepisów dotyczących dokumentacji osobowo-płacowej

27 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmienił się okres przechowywania dokumentacji płacowej i dokumentacji osobowej (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz. U. poz. 357). W wyniku tych zmian okres przechowywania dokumentacji akt osobowych został skrócony do 10 lat, przy czym dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego będzie się kwalifikowało nadal do kategorii BE50 i B50.

Ewidencja osobowa

Akta osobowe pracowników

BE10/B10

Dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę. Jeśli akta osobowe prowadzone są w formie elektronicznej to ich ARCHIWIZACJA odbywa się również w formie elektronicznej przy czym dokumentację w sprawach związyanych zes stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019, w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii BE50. Okres przechowywania liczy się od daty zwolnienia pracownika

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych

BE10/B10

Jak przy klasie 120. Księgi ewidencyjne, rejestry.

 

 

 

 

Listy płac

 

B10

Listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 a przed dniem 1 stycznia 2019 w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50.

Kartoteki wynagrodzeń

B10

Kartoteki wynagrodzeń dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 a przed dniem 1 stycznia 2019 w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4280