Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności www.gorzow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gorzow.ap.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku;
 • Możliwy brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych;
 • Po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony mogą nie utrzymywać logicznej kolejności;
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1;
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • Niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury;
 • Brak możliwości zatrzymania lub ukrycia niektórych animowanych części interfejsu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Czapska.
 • E-mail: digitalizacja@gorzow.ap.gov.pl
 • Telefon: 95 783 53 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: 22 565 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Mościckiego oraz od parkingu znajdującego się na posesji. Do obu wejść prowadzi droga bez schodów. Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku poprzedza domofon.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń przeznaczona dla interesantów bez ograniczeń. W budynku znajduje się winda zawierająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Toalety na parterze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku (poza windą) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-28
Data publikacji:2016-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7084