Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Publikacje do pobrania

1. D. A. Rymar, Trudne gorzowskie początki. Z dziejów gorzowskich instytucji (Teksty źródłowe z lat 1945-1948), Gorzów Wielkopolski: Towarzystwo Przyjaciół i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wlkp., 2001 

2. D.A. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne Szczecin-Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo "Dokument" Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, 2005. 

3. D.A. Rymar, Źródła do dziejów Drawna w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim  

4. D.A. Rymar, Źródła do dziejów Strzelec Krajeńskich w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim 

5. D.A. Rymar, Władysława Jadwiga Czechowska (Siemaszko) ps. „Żbik” (1929–1999): powstaniec warszawski, gorzowska nauczycielka i poetka 

6. D.A. Rymar, Pomiędzy walką zbrojną, polityką i dziennikarstwem: kapitan Janusz Likowski ps. „Milcz” (1923–2000) – bohater AK i publicysta „Ziemi Gorzowskiej” 

7. D.A. Rymar, Kazimierz Wnuk (1914–1998) – przyczynek do biografii 

8. D.A. Rymar, Papusza w zbiorach Archiwum Państwowego w Gorzowie, czyli próba demitologizacji biografii poetki 

9. D.A. Rymar, Akta Wojewódzkiego Komitetu Obrony z lat 1975–1989 w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim i ich znaczenie dla badań regionalnych  

10. D.A. Rymar, Życie gospodarcze Gorzowa Wielkopolskiego w latach 1945–1990 i jego pozostałości w Archiwum Państwowym w Gorzowie 

11. D.A. Rymar, Źródła do dziejów gminy Krzęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim 

12. D.A. Rymar, Parafia Rzymskokatolicka w Witnicy w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim 

13. D.A. Rymar, Podporucznik Wiktor Jezierski (1915–1945) – pechowy pionier gorzowski 

14. Marek Kietliński, Dariusz A. Rymar, Wojewódzkie Komitety Obrony w walce z opozycją w latach 1981–1989, w: „Archiwa Przełomu”. Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji 

15. F. Relis, Akta Policji Budowlanej miasta Gorzowa Wlkp. 

16. T. Kuciak, Akta nadzoru budowlanego, Międzyrzecz 

17. S. Janicka, J. Sikorski, Akta Policji Budowlanej miasta Gorzowa Wlkp. (uzupełnienia) 

18. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. - przewodnik po zasobie archiwalnym 

19. D.A. Rymar, Początki opozycji politycznej w Gorzowie Wlkp. 

20. D.A. Rymar, Materiały archiwalne do historii północnej części województwa lubuskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 

21. D.A. Rymar, Źródła do dziejów stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. 

22. Publikacja chwilowo niedostępna

23. D.A. Rymar, Duszpasterstwo akademickie w dokumentach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. 

24. D.A. Rymar, Biskup Wilhelm Pluta w dokumentach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. 

25. D.A. Rymar, Orędzie jako źródło współpracy polsko-niemieckiej na przykładzie kontaktów Hansa Beskego z biskupem Wilhelmem Plutą w latach 1965–1985 

26. D.A. Rymar, Źródła do dziejów Kościoła po 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim 

27. D.A. Rymar, NSZZ "Solidarność" w stosunkach państwo-Kościół w latach 1980-1983 w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. 

28. D.A. Rymar, Działalność badawczo-wydawnicza Archiwum Państwowego w Gorzowie i jego przyjaciół w latach 1991–2016 

29. Publikacja chwilowo niedostępna

30. D.A. Rymar, Zniszczenia wojenne Gorzowa 

31. D.A. Rymar, Powiat gorzowski 1945-1998 

32. D.A. Rymar, Początki Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów 

33. D.A. Rymar, Ukształtowanie się Ziemi Lubuskiej jako jednostki administracyjnej w świetle sprawozdań pełnomocników rządu (luty-lipiec 1945) 

34. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim 

35. D.A. Rymar, Ruch Młodzieży Niezależnej w zarysie 

36. D.A. Rymar, Akta dotyczące mniejszości narodowych po roku 1945 w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim (na przykładzie miasta Gorzowa) 

37: D.A. Rymar, Profesor Stanisław Kirkor w oczach Urzędu Bezpieczeństwa 

38. Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych. Katalog wystawy 

39. D.A. Rymar, Wybory czerwcowe na Ziemi Lubuskiej 

40. D.A. Rymar, Maksymilian Buśko - pierwszy wiceburmistrz Witnicy 

41. D.A. Rymar, Papusza w zbiorach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. 

42. Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów. Katalog z wystawy. 

43. S. W. Kirkor, Garść wspomnień o Profesorze Stanisławie Kirkorze, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny", 2012 nr 19, s. 403-406. 

44. M. Grottel, K. Grottel, Mjr, prof. dr hab. wet. Stanisław Kirkor. Żołnierz i naukowiec, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny", 2014 nr 21, s. 279-313. 

45. D. A. Rymar, Stanisław Kirkor w oczach Urzędu Bezpieczeństwa, na marginesie biogramu Stanisława Kirkora autorstwa Marcina Grottela i Kazimierza Grottela, "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny", 2014 nr 21, s. 315-335. 

46. A. Jodko, T. Kuciak, Prezentacja z okazji 70. rocznicy powstania ZWCH Stilon 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-14
Data publikacji:2017-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19258